بانک حرکات - تمرینو

باشگاه را به خانه های خود استریم کنید

تمرینو کامل ترین بانک حرکات بدنسازی همراه با ویدئو، عکس و توضیحات فارسی را برای شما آماده کرده است (۱۰۰۰+ حرکت تمرینی)

دیگر نیازی به پرسیدن از مربی و دوستان تان در باشگاه ندارید همه چیز ۲۴ ساعته در کنترل خود شماست


{{item.label}}
موارد انتخاب شده:
{{item.Level.value}}
{{item.title}}
عضله درگیر : {{item.MuscleWorked.value}}
نوع تمرین: {{item.Type.value}}

دسترسی اختصاصی به مطالب و پیشنهادات ویژه بدنسازی و تناسب اندام