برچسب: پوست بد

جالب

۵ دلیلی که شما هرگز نباید در رقابت های بدنسازی شرکت کنید

نوشته شده توسط:

اگر مثل من از خوره های بدنسازی باشید، رقابت های بدنسازی در خارج و داخل کشور را دنبال می کنید! و مطمئنم اگر این رقابت ها …