اشتراک ۱ ماهه
۴۹۰۰۰ تومان
 • ✅ دسترسی کامل به برنامه‌های تمرینو پرو
 • ✅ دسترسی به هوش مصنوعی تمرینو پرو
 • ✅ دسترسی به تحلیل‌گر تمرینو پرو برای تحلیل و انتخاب برنامه
 • ✅ دسترسی به بانک حرکات بدنسازی آنلاین
 • ✅ دسترسی به دانلود ویدئوهای آموزشی بدنسازی
 • ✅ امکان ذخیره برنامه‌های غذایی، تمرینی و حرکات ویدئویی
 • ✅ دریافت مشاوره اختصاصی ورزشی
اشتراک ۱ ساله
۳۹۲۰۰۰ تومان
 • ✅ تمام امکانات پلن ۱ ماهه
 • ✅ کاهش ۱۹۶۰۰۰ تومانی هزینه در این پلن
 • ✅ ۴ ماه رایگان
رایگان
رایگان
 • ✅ دسترسی فقط به یک برنامه
 • ✅ دسترسی به تحلیل‌گر تمرینو پرو برای تحلیل و انتخاب برنامه
 • ✅ دسترسی به بانک حرکات بدنسازی آنلاین
 • ✅ امکان ذخیره برنامه‌های غذایی، تمرینی و حرکات ویدئویی

تحلیلگر تمرینو از آخرین فرمول‌های تجزیه و تحلیل بدن استفاده می‌کند و اطلاعات زیر را به شما نشان می‌دهد: