در این طرح، برای جلب اعتماد بیشتر شما دوستان عزیز، قبل از اینکه مکمل را برای شما ارسال کنیم، تمرینو تاییدیه کد رهگیری مرسوله را برای شما می‌گیرد و خود کد رهگیری را هم برای شما ارسال می‌کنیم تا بتوانید اصالتش را خودتان  هم تایید کنید.

نکته مهم: فرق این روش ارسال با روش عادی ارسال در این است که ما در حالت عادی اگر بسته مکمل سالم باشد، تا ۷ روز ضمانت بازگشت مرسوله داریم اما در این روش چون تایید اصالت قبل از ارسال صورت گرفته، مرسوله ارسال شده دیگر قابل بازگشت نخواهد بود.

به کلیپ‌های زیر دقت کنید:

روش گرفتن تاییدیه اصالت مکمل:

کلیپ شماره ۱

کلیپ شماره ۲

کلیپ شماره ۳