شبکه اجتماعی تخصصی بدنسازی

تمرینو یار

با استفاده از بخش پروفایل می‌توانید مشخصات بدنی خود را ثبت کنید و همیشه روند رشد خود را دنبال کنید

روند پیشرفت خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و برای دیگران الهام بخش باشید

با قابلیت جستجوی تمرینو یار می‌توانید یار تمرینی نزدیک خود را پیدا کنید دوست شوید و پیام دهید

سوالات خود را در گروه‌های تخصصی مطرح و با دیگران همفکری کنید

شما می‌توانید به صورت رایگان از تمرینو یار استفاده کنید برای هماهنگی در تلگرام پیام دهید

در تمرینو یار فقط محتوای تخصصی بدنسازی اجازه تولید دارد برای اطلاعات بیشتر به این بخش مراجعه کنید