سطح تمرین
انتخاب کنید
سطح تمرین
هدف تمرین
انتخاب کنید
هدف تمرین
جلسه در هفته
انتخاب کنید
جلسه در هفته

تمرینو پرو، بانک برنامه تمرینی بدنسازی

از بهترین مربیان دنیاست که توسط تمرینو جمع‌آوری شده است.

برنامه‌های تمرینی بدنسازی که به صورت دقیق، تکرار، ست‌ها، زمان استراحت و تکنیک‌های تمرینی را مشخص کرده‌اند.

ویدئو و تصاویر انجام حرکات در صفحه هر برنامه موجود است.