کاربر گرامی در زیر لیست تمام حرکات بدنسازی با امکان جستجو فراهم شده است.همچنین جهت شناخت بهتر عضلات درگیر آموزشی برای شما فراهم شده است

راهنمای عضلات بدن
{{item.label}}
موارد انتخاب شده:
{{item.Level.value}}

{{item.title}}

{{'آموزش حرکت '+item.title}}
عضله درگیر : {{item.MuscleWorked.value}}
نوع تمرین: {{item.Type.value}}